Beslissen social media straks over toekenning lening?

Dat social media over een grote invloed beschikt is bekend. Dat een platform als Facebook heel wat gegevens over haar gebruikers verzamelt is evenmin een geheim, maar is ons gedrag op social media straks ook doorslaggevend bij het al dan niet toegekend krijgen van een lening?

Bovenstaande veronderstelling wordt gemaakt aan de hand van het uitlekken van de inhoud van een nieuw patent dat de populaire sociale netwerksite in bezit heeft. In dat patent staat letterlijk het volgende te lezen:

“Indien er door een individu een krediet wordt aangevraagd zal de potentiële geldschieter steeds een onderzoek uitvoeren naar de kredietwaardigheid van dat individu evenals de personen die aan hem of haar verbonden zijn. Alleen wanneer de gemiddelde kredietwaardigheid van deze personen de minimum kredietscore behaalt kan er verder worden gegaan met de kredietaanvraag. Is dat niet het geval, dan behoudt de geldschieter het recht om de aangevraagde lening zonder verder onderzoek te weigeren.”

Met andere woorden, het al dan niet toegekend krijgen van een lening zou in de toekomst zomaar afhankelijk kunnen zijn van uw vrienden- of familiekring op met name Facebook...

Serieuze gevolgen
Hoewel het tot op moment van schrijven nog niet bekend is of het patent al dan niet zal worden toegepast door Facebook lijken verschillende financiële instellingen tegenwoordig reeds vragende partij te zijn. Sinds jaar en dag gaan banken en andere kredietverstrekkers op zoek naar extra mogelijkheden om over meer waarborgen te beschikken met betrekking tot het toekennen van een lening. Het social media gebeuren zou hier zomaar eens deel van uit kunnen gaan maken.

Geen correcte weergave
Er is echter ook een keerzijde aan deze medaille, want wat zeggen de vrienden en familie van een bepaalde persoon over diens eigen financieel succes? Of een dergelijk onderzoek in de praktijk daadwerkelijk doorslaggevend zal zijn voor een kredietaanvraag is dan ook nog maar zeer de vraag. Gezien het feit dat er in het verleden door banken reeds rekening werd gehouden met de personen uit de directe omgeving van de kredietnemer lijkt het echter evenwel niet zo onwaarschijnlijk dat dit in de toekomst opnieuw zal gebeuren.

Gepubliceerd op 18 augustus 2015 om 8:37 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren