Kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid, de Nederlandse term voor een credit score of credit rating uitgelegd.

Het Nederlandse woord kredietwaardigheid komt van het Engelse begrip credit score of credit rating. Deze rating geeft aan in hoeverre een partij kredietwaardig is voor een lening, hypotheek of levering van goederen op afbetaling.

Een te lage rating kan een afwijzing opleveren en een hoge rating kan zorgen voor een korting op de te leveren diensten of goederen. De bekendste vorm van credit rating is FICO, Fair Isaac Corporation. Iedere score is gebaseerd op diverse onderdelen als; hoe betaalde de kredietnemer vroeger? Welke schulden of leningen heeft hij nog meer, in hoeveelheid, som en totaal? Hoe graag wilt de kredietnemer zelf zijn rating weten?

Tezamen met enkele andere onderdelen zal de uiteindelijke kredietwaardigheid een credit rating krijgen. Dit staat los van een BKR toetsing.