Kredietnemer

Wat is een kredietnemer? Een consument of bedrijf die het krediet "neemt".

De kredietnemer is de natuurlijke persoon die het te lenen geld nodig heeft (neemt) welke wordt verstrekt (gegeven) door de kredietgever.