Lenen met BKR

BKR lening? Lenen zonder BKR of geld lenen met BKR, onverstandig en vaak niet mogelijk.

Laten we beginnen met twee fabels uit de wereld te helpen met betrekking tot geld lenen en de taken die het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel uitvoert. De onjuiste, veelgehoorde fabeltjes rondom BKR en geld lenen:

  • Fabeltje één: geld lenen zonder BKR toetsing is mogelijk.
    Want... Bij iedere offerte aanvraag voor een lening wordt u getoetst bij het BKR.
  • Fabeltje twee: het is onmogelijk geld te lenen met een negatieve BKR registratie.
    Want... Er zijn enkele aanbieders die u verder kunnen helpen.

Lees dit gehele dossier voor alle informatie over geld lenen met een BKR notering, het doel van een BKR registratie en de diverse soorten BKR-coderingen.

 

Geld lenen zonder BKR toetsing bestaat niet

Iedere bank, kredietverstrekker of bemiddelaar zal bij het BKR uw BKR codering opvragen. Als u geld wilt lenen zorgt deze BKR toetsing er voor dat de verstrekker van het krediet uw geschiedenis kent op basis van informatie uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).
Ook kunnen aangesloten instellingen bij het BKR een zogenaamde BKR Score opvragen, dit is een aanvullende dienst van het BKR dat de deelnemer laat zien wat de kans is dat u uw lening terug kunt betalen aan de hand van een statistisch model.

Geld lenen met een negatieve BKR registratie is mogelijk

Een negatieve BKR-codering is een vaak gehoord begrip, in principe is niet iedere registratie negatief. Maar lenen met een negatieve BKR-codering als de A-codering voor een HY (hypotheek) zal erg lastig worden of tegen woekerrentes. Besef goed dat het BKR in het leven is geroepen om de verstrekkers van kredieten te beschermen maar ook om u als consument te behoeden van het afsluiten van leningen die u eigenlijk niet financieel kunt dragen.

Kort gezegd, een BKR lening is mogelijk maar hangt enorm af van uw status in het BKR systeem. De BKR-codering bevat veel informatie en is bovenal opvraagbaar. Lees de informatie in ons financieel woordenboek voor informatie over uw recht van correctie, recht van inzage en recht van protocol. Het doen van een aanvraag voor een BKR-lening bij een reguliere bank is zo goed als zinloos.

Lenen met BKR coderingen

A-Codering: A codering staat voor achterstand bij een bestaand krediet, geld lenen met een A-codering zal enkel lukken tegen een flink hogere rente dan marktconform. Een hypotheek met A-codering kan problemen opleveren, een lening met een A-codering is in enkele gevallen mogelijk.

H-Codering: H codering betekent dat de achterstands codering (A-codering) is hersteld. Een H-codering en geld lenen is dus mogelijk, een H-codering kan alleen na een A-codering.

Bij een A-codering moet ook de soort krediet worden meegegeven:

AK = Aflopend krediet
RK = Doorlopend krediet
HY = Hypotheek
RO = Overige Obligo's (bijv. regelmatig rood staan)
SR = Schuldregeling (met bijv. een deurwaarderskantoor)
TC = Telecommunicatievoorziening (een GSM-abonnement)
VK = Verzendhuiskrediet