Kredietwaardigheid voor banken reëler te beoordelen

De kredietwaardigheid van consumenten en zakelijke klanten is voor banken nu reëler te beoordelen. Door optimalisatie van het systeem dat Centric levert aan bedrijven en banken is het voor hen eenvoudiger de kredietwaardigheid van klanten te checken.

Optimalisatie LogiLink software biedt banken reëlere kredietcheck
Optimalisatie LogiLink software biedt banken reëlere kredietcheck

De optimalisering van LogiLink, de software van ict-dienstverlener Centric, heeft er voor gezorgd dat banken en bedrijven kredietaanvragen reëler kunnen beoordelen. Daarnaast kunnen eventuele betalingsproblemen van de klant vroegtijdig worden gesignaleerd, nog voordat deze tot registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) leiden. Deze ontwikkeling maakt het met name voor banken eenvoudiger om te besluiten of men wel of geen krediet aan een persoon verstrekt.

Vrijwel alle Nederlandse banken maken gebruiken van het LogiLink systeem. Onlangs sloeg Centric de handen ineen met Focum om de data die via LogiLink beschikbaar is voor de financiële markt te optimaliseren. Deze samenwerking zorgde ervoor dat Focum consumentendata met betrekking tot kredietwaardigheid toegankelijk maakte voor gebruikers van LogiLink.

“Omdat Focum de data op een andere manier verzamelt dan bijvoorbeeld een instantie als BKR, is hun bestand van grote toegevoegde waarde”, zegt Peter Feuth manager bij Centric. “Het kan best zijn dat een consument niet bij BKR is geregistreerd, maar wel bij allerlei bedrijven verplichtingen is aangegaan zonder die na te komen. Die consumenteninformatie kan Focum verstrekken.”

Hierdoor is het voor banken reëler een onderbouwde beslissing te nemen over het al dan niet verstrekken van een lening. “Ook helpt onze informatie bij het vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen, voordat deze leiden tot registratie bij het BKR”, zegt Leendert Rijnsburger directeur marketing en sales bij Focum.

Gepubliceerd op 9 september 2013 om 13:04 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren