Schadevergoeding bij te hoge leningen

Als een consument een te hoge lening heeft gekregen, heeft hij of zij recht op een schadevergoeding van de kredietverstrekker. Dat volgt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. De baanbrekende uitspraak vormt een eerste stap naar jurisprudentie over schadevergoedingen bij te hoge leningen.

Consument heeft recht op schadevergoeding bij te hoge lening
Consument heeft recht op schadevergoeding bij te hoge lening

Kredietverstrekker AFAB moet een consument een flinke schadevergoeding betalen. AFAB zou namelijk niet hebben voldaan aan zijn zorgplicht, bepaalde het gerechtshof in Arnhem. Volgens het hof heeft de kredietverstrekker onvoldoende onderzoek gedaan naar de capaciteit van de consument om de lening af te betalen. AFAB had moeten weten dat de lener niet in staat zou zijn het leenbedrag af te lossen. De kredietverstrekker moet daarom de rentetermijnen over het te veel geleende bedrag terugbetalen.

“Het is voor het eerst dat het Hof zo duidelijk de kant kiest van de consument bij overschrijding van de gedragscode van de sector, en een eenvoudige formule biedt voor het afdoen van de schade”, zegt advocaat Maarten Meijer, die de gedupeerde bijstond. “Dit is op een grote groep mensen van toepassing.”

De uitspraak vormt volgens de website LegalDutch een eerste stap naar jurisprudentie over schadevergoedingen bij te hoge leningen. AFAB heeft volgens het hof onvoldoende onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van de consument. Het is nog af te wachten of een dergelijke compensatieregeling ook voor banken geldt. De grote vraag is echter of de uitspraak ook betrekking heeft op hypothecaire leningen.

Daarnaast vertoont de uitspraak een grote overeenkomst met de compensatieregeling voor klanten van de failliete DSB Bank. Curatoren van DSB zijn ook een schadevergoeding overeengekomen met gedupeerden vanwege overkreditering.

Gepubliceerd op 15 oktober 2013 om 15:24 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren