Compensatieregeling voor klanten DSB Bank

Vandaag is er een overeenstemming bereikt tussen de curatoren van de DSB Bank en een aantal andere organisaties over een compensatieregeling. Er wordt in totaal een schadevergoeding van ongeveer 0,5 miljard euro uitgekeerd.

Compensatieregeling DSB Bank
Compensatieregeling DSB Bank

Klanten van de DSB Bank kunnen wellicht opgelucht adem halen. Door een compensatieregeling, van curatoren van de DSB Bank en een aantal belangorganisaties en rechtsbijstandorganisaties, krijgen klanten geld terug. Klanten krijgen gemiddeld een kwart van het op hun koopsom teveel aan provisie betaalde bedrag terug.

De compensatieregeling is een definitieve regeling als tegemoetkoming voor het handelen en nalaten van DSB Bank. Daarbij zijn de door u betaalde kosten (voor advisering, rente, provisie en oversluiting) inbegrepen. Alleen klanten van de DSB Bank komen in aanmerking aan wie diensten zijn verleend, of met wie een overeenkomst is gesloten door de DSB Bank of door haar tussenpersonen. De overeenkomsten waarvoor een compensatie kan worden berekend, zijn: de koopsompolis, de beleggingsverzekering, het beleggingskrediet Hollands Welvaren Select en de overeenkomst van geldlening.

De belangenorganisaties die aan de compensatieregeling deelnemen zijn: Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP) en Stichting Platform Aandelen Lease (PAL). De groep deelnemende rechtsbijstandorganisaties bestaat uit Stichting Achmea Rechtsbijstand (Achmea), Stichting Univé Rechtshulp (Univé), Algemene Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (ARAG), de Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandsverzekering (SRK) en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (DAS).

De compensatieregeling is uiteindelijk tot stand gekomen nadat alle partijen een ‘Akkoord op Hoofdlijnen’ ondertekend hadden. In totaal zal een bedrag van ongeveer 0,5 miljard euro worden uitgekeerd aan klanten van de bank. Veel meer dan 26 miljoen euro waar Dirk Scheringa op rekende. De curatoren van de DSB Bank hebben deze regeling na ruim een jaar van overleg gepresenteerd.

Er zijn inmiddels ruim 9000 klachten binnen gekomen waarvan er zo'n 1000 zijn afgehandeld. Waarschijnlijk zullen er nog veel meer schadevergoedingen volgen. Via een speciale website kunnen gedupeerden zich aanmelden voor deze compensatie.

Gepubliceerd op 19 september 2011 om 16:04 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren