Geld lenen voor energiebesparingen dankzij garantieregeling

Wilt u geld lenen om aan uw eigen huis verbeteringen aan te brengen en zo minder energie te verbruiken? Dan doet u er verstandig aan nog even te wachten totdat de plannen van de overheid voor een garantieregeling voor leningen en energiebesparende investeringen bekrachtigd zijn.

Als alles volgens plan loopt komt er in de loop van dit jaar een garantieregeling waarbij de overheid garant staat voor leningen die huiseigenaren aangaan om energiebesparende investeringen uit te voeren.
Dit blijkt vandaag uit de plannen van de ministers Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) en Cramer (Ruimte en Milieu) welke vandaag hun voortgangsrapportage “Energiebesparing gebouwde omgeving” naar de Tweede Kamer verstuurden.

Dankzij de garantieregeling wort een lening voor meer huiseigenaren bereikbaar. Dit moeten dan wel huiseigenaren zijn die de lening gebruiken om te investeren in energiebesparende maatregelen. Gunstig voor hun eigen energierekening en voor de doelen die de overheid zich heeft gesteld: voor 2012 een half miljoen gebouwen die 20% tot 30% minder energie verbruiken.

Daarnaast gaat er in april een voorstel naar de Tweede Kamer waarbij de maximale huurprijs wordt gekoppeld aan hoe energiezuinig een huis is. Op deze manier probeert de overheid ook huurbazen te stimuleren om energiezuinige investeringen te doen.

Het begeleidend schrijven bij de voortgangsrapportage stelt het volgende m.b.t. de garantieregelingen:
“Voor de verbetering van de woning met één labelstap kan € 25.000 goedkoop worden geleend, voor twee stappen € 50.000 en zo verder. Deze bedragen zijn niet afhankelijk van de daadwerkelijke investering in energiebesparende maatregelen maar van het energetisch effect dat ermee wordt bereikt. Ook wordt de regeling toegankelijk gemaakt voor renovatieprojecten. Hiermee moet de Regeling Groen Projecten een stimulans zijn voor onder andere Meer met Minder (goedkopere leningen voor particuliere eigenaren) en voor de Excellente Gebieden (goedkopere leningen voor zeer energiezuinige en innovatieve gebouwen).”

In België is al langere tijd een soortgelijk project lopende. Hierbij kunnen Antwerpenaren tegen een lage rente of zelfs met een geheel renteloze lening energiebesparende investeringen doen. De redactie van Lening & Geld Lenen schreef hierover het artikel “Energie besparen door goedkoper lenen in Belgie” in oktober 2008 waarmee ook het begrip groene lening in België geboren was.

Gepubliceerd op 14 januari 2009 om 1:00 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren