Studenten lenen bewust meer geld dan nodig

Eén derde van de studenten die er voor kiezen om een studielening aan te vragen lenen bewust teveel geld. Dit blijkt uit een enquête die werd uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Studenten lenen extra tegen lage rente voor vakantie en om spaarrekening te spekken
Studenten lenen extra tegen lage rente voor vakantie en om spaarrekening te spekken

De enquête die werd uitgevoerd door het Nibud werd gehouden onder 2.723 Nederlandse studenten. Zij geven aan zeer goedkoop een lening af te kunnen sluiten bij de overheid. DUO, de instantie die verantwoordelijk is voor de uitkering van de studieleningen hanteert een intrest van amper 0,12 procent. Dit is opvallend, want wanneer studenten het geld zouden lenen en op een spaarrekening zouden plaatsen zouden ze meteen een aantrekkelijke winst ontvangen.

Drie op tien leent maximaal bedrag
Het onderzoek dat door het Nibud werd uitgevoerd heeft aangegeven dat studenten de gunstige leenvoorwaarden als belangrijkste reden aanzien om een studielening af te sluiten. Een tweede reden gaat schuil in het feit dat hun ouders het aanraden. Maar liefst drie op de tien ondervraagde studenten gaf verder aan het maximale bedrag te lenen. Dit kan in de praktijk oplopen tot zomaar even 1000 euro per maand.

Extra opvallend detail is dat één op de tien studenten heeft aangegeven het geld te sparen om er na de studie een huis mee te kunnen kopen. Dit is uiteraard financieel zeer aantrekkelijk, want de rente op een studielening ligt aanzienlijk lager dan die op een hypothecair krediet. Daar komt verder nog bij dat een studielening slechts in beperkte mate meetelt als schuld bij het afsluiten van een hypotheek.

Meer aanvragen vanaf komend studiejaar
Nibud verwacht dat er voor het komende studiejaar waarschijnlijk nog meer aanvragen voor een studielening zullen gebeuren. Vanaf 1 september komt de zogenaamde basisbeurs namelijk te vervallen. Om deze financiële tegenvaller op te vangen zullen meer studenten genoodzaakt zijn om een beroep te doen op de mogelijkheden die de studielening met zich meebrengt. Zomaar even 58 procent van de ondervraagde studenten heeft reeds aangegeven het wegvallen van de basisbeurs op te zullen lossen door het aanvragen van een studielening.

Geen controle op studieleningen
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête heeft de woordvoerder van minister Jet Bussemaker aangegeven dat het afsluiten van een studielening nog steeds is bedoeld om de kosten van de studie en het levensonderhoud van de student mee te betalen. DUO die de kredieten verstrekt heeft evenwel aangegeven niet te controleren of de studenten het geleende bedrag daadwerkelijk nodig hebben of gewoon opsparen voor later.

Gepubliceerd op 7 juli 2015 om 9:32 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren