Waarom lijkt het dat geld lenen als minderjarige nergens mogelijk is?

De vraag 'Waarom lijkt het dat geld lenen als minderjarige nergens mogelijk is?' is beantwoord en ging over studentenlening.

Als u minderjarig bent klopt het dat u normalerwijs nergens geld kunt lenen. Het is namelijk bij wet verboden om rechtshandelingen uit te voeren, rechthandelingen kunnen zijn iets kopen of geld lenen. Hiervoor moet toestemming zijn van uw ouders of er moet handlichting zijn verstrekt door de kantonrechter. Dan kunt u wel geld lenen maar alleen voor bedrijfsmatige rechtshandelingen, als u dus geld wilt lenen als minderjarige zal dit voor uw bedrijf moeten zijn.

Voor de handlichting is ook toestemming nodig van uw ouder(-s) of voogd.

Zoals u zelf al aangeeft zijn bijna alle banken duidelijk en zal geld lenen onder de 18 jaar geen doorgang kunnen vinden. Na uw 18e zou u kunnen overgeven, indien u studeert, om een studentenlening af te sluiten of een andere leningvorm welke past bij uw situatie.