WFT

De WFT is de Wet op het Financieel Toezicht.

Sinds begin 2007 heeft het Ministerie van Financiën de WFT ingevoerd, WFT staat voor Wet op het Financieel Toezicht.

Deze nieuwe wet verving diverse verouderde wetten en zorgt ervoor dat de taken van de Autoriteit Financiële Markten en de De Nederlandse Bank beter gescheiden zijn. Ook is in deze wet de samenwerking tussen beide instellingen geregeld.

Voor de financiële markt heeft de WFT voor duidelijkere regels gezorgd en een administratieve lastenverlichting.