Hoofdelijk aansprakelijk

Zodra je een lening aangaat ben je hoofdelijk aansprakelijk. Jij alleen of tezamen met je partner.

Het contract voor een lening is als een schuldbrief, deze schuld kan je alleen aangaan of met je partner. Een partner kan je levenspartner zijn of een partner/compagnon in je bedrijf.

Op het moment dat de lening niet wordt afgelost zoals overeengekomen in het contract kan de kredietverstrekker het gehele bedrag opeisen. Diegene die het contract hebben getekend zijn voor de gehele schuld hoofdelijk aansprakelijk en de schuld is direct opeisbaar.