Wat betekent een negatieve BKR notering?

Hieronder vindt u antwoord op de vraag 'Wat betekent een negatieve BKR notering?'.

Wanneer u een negatieve BKR notering heeft kunt u in veel gevallen geen geld lenen bij geregistreerde lening aanbieders. Maar wat betekent deze BKR notering verder en wat houden de bijzondere coderingen in?

Een negatieve BKR notering wordt genoteerd als een A-codering en staat voor een melding betreft betalingsachterstand. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel plaatst u in het register waar u tot vijf jaar na de aflossing van de betreffende lening blijft staan. Zodra de achterstand is hersteld, wordt dit aangegeven met een H-codering, wat staat voor Herstel. Daarnaast worden er nog andere codes gehanteerd zoals A1, A2, A3 en A4, deze geven meer inzicht in de achtergrond en de reden van de A-codering.

Overzicht bijzondere coderingen:

  • Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandsituatie is ontstaan.
  • Code 2: De (restant) voerding is opeisbaar gesteld.
  • Code 3: Er is een bedrag van 250 euro of meer afgeboekt. Slechts wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
  • Code4: De kredietnemer bleek of blijkt onbereikbaar.

Vaak gaat het bij een negatieve BKR notering om een betalingsachterstand bij een bank, postorderbedrijf of financieringsmaatschappij. Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ook al bedraagt deze achterstand slechts een paar euro. Soms zijn er lening aanbieders die u na onderzoek toch geld lenen. In deze gevallen is dan rekening gehouden met situaties buiten de eigen invloedssfeer. De codering geeft verder aan of er een hoog of laag risico wordt verwacht als de lening aanbieder u een lening verstrekt. Het geeft niet aan of u het lening krijgt, dit beslist de aanbieder zelf.

 

Het BKR verbiedt nooit een lening, het bureau informeert alleen. Het is uiteindelijk aan de lening aanbieder of zij u een lening willen verstrekken. Op basis van de beschikbare informatie beslissen zij tevens of het verstrekken van de lening verantwoord is. Houdt u er rekening mee dat geregistreerde banken en lening aanbieders altijd moeten informeren bij het BKR alvorens zij een lening mogen verstrekken. Bedrijven en banken kijken niet alleen naar de BKR-informatie, maar ook naar informatie die het BKR niet heeft zoals: inkomen, woonlasten en gezinssituatie.

Wanneer u van mening bent dat gegevens die u hebt ingezien onjuist zijn, dan kunt u een verzoek tot correctie indienen bij de lening aanbieder die uw gegevens heeft aangemeld of bij BKR.

Voor meer informatie kunt u ons dossier Lenen met BKR bekijken.