Een lening bij DSB Bank, wat nu?

We hebben in de afgelopen 24 uur zeer veel vragen ontvangen omtrent de DSB Bank en de verstrekte leningen door de DSB Bank. Wat gebeurt er met uw persoonlijke lening of doorlopend krediet? Vandaag beantwoorden wij speciaal de hoofdvraag "Een lening bij DSB Bank, wat nu?".

Het lijkt onvermijdelijk dat er een faillissement aan zit te komen bij DSB Bank. Dat zorgt voor veel vragen bij de talloze klanten die zich in de loop der jaren bij DSB Bank hebben aangesloten. Dan hebben we het natuurlijk niet alleen over DSB Bank zelf, maar ook over de vele labels als Postkrediet, Becam, Lenen.nl, Frisia Financieringen (en nog heel veel andere).

Wat gebeurt er met uw lening bij DSB Bank bij een faillissement? Sommige mensen denken dat de lening dan kwijtgescholden wordt. Dat is natuurlijk niet aan de orde: de bank heeft een vordering op u die echt niet zomaar komt te vervallen. De curator zou waarschijnlijk het liefst zien dat de leningen allemaal per direct terugbetaald worden, zodat hij al dat geld kan gebruiken om de schuldeisers (waaronder de spaarders) hun geld te kunnen geven. Dat is echter niet reëel, lang niet iedereen zal in staat zijn het openstaande kredietbedrag zomaar even ergens anders te lenen.

De portefeuille met leningen is in feite een inkomstenstroom: er zijn immers contracten met u als leners afgesloten, waarin is afgesproken dat u maandelijks een deel van de lening terugbetaalt met daarbij ook een stuk rente. Die inkomstenstroom kan interessant zijn voor andere financiële instellingen. Het zal er dan ook waarschijnlijk op neerkomen dat de kredietportefeuille van DSB Bank door de curator verkocht wordt.

Wat betekent zo'n verkoop voor u als klant van DSB Bank? De kans is groot dat u er weinig van merkt: u moet gewoon iedere maand uw afgesproken maandbedrag betalen en aan uw verplichtingen blijven voldoen. Dat heeft u immers zo afgesproken, en dat de eigenaar van uw contract een andere bank wordt maakt daarbij geen verschil.

Belangrijk is nog wat er gebeurt als u naast een lening ook spaargeld heeft bij DSB Bank. Volgens de depositogarantieregeling van De Nederlandsche Bank (DNB) mogen deze bedragen namelijk met elkaar verrekend worden, voordat er een uitbetaling vanuit de garantieregeling gedaan wordt. Heeft u een lening van € 20.000 bij Becam, en een spaarrekening met € 5.000 bij DSB Bank - dan houdt verrekening in dat u een lening van € 15.000 overhoudt en het spaargeld niet van DNB terugkrijgt. Of deze verrekening ook zo zal plaatsvinden is afwachten.

De voorlopig laatste reclame van Lenen.nl

Gepubliceerd op 13 oktober 2009 om 11:49 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren