Insolventie

Insolventie is een term voor bedrijven en particulieren die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Nederland en België kennen elk een drietal insolventieregelingen, waarvan het faillissement de oudste en meest bekende is.

Letterlijk betekent het woord 'Insolventie': "Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen." Het is in Europa de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen te benoemen voor bedrijven en particulieren die niet kunnen betalen. Insolventie gaat eigenlijk vooraf aan een faillissement. In Nederland kennen we drie typen insolventiezaken: het Faillissement, de Surseance van betaling en de Schuldsaneringsregeling. Elk type insolventie heeft weer zijn eigen bepalingen.

Insolventie bij particulieren kenmerkt zich door het feit dat al langere tijd niet aan betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Bijvoorbeeld als het maandinkomen ondanks matiging van je levensstijl gedurende langere tijd ontoereikend is. Mensen kunnen op die manier de kosten van levensonderhoud, vervallen krediettermijnen en opstaande rekeningen niet meer betalen. Voor veel mensen kan de schuldsanering dan uitkomst bieden, je bent dan zogenaamd insolvent en als gevolgd daarvan 'onvermogend'.