Wordt mijn aanvraag voor een lening bij de Rabobank ook bij het BKR getoetst?

De vraag 'Wordt mijn aanvraag voor een lening bij de Rabobank ook bij het BKR getoetst?' is beantwoord en ging over Rabobank.

Voordat u een aanvraag voor een lening bij de Rabobank doet zult u een offerte ontvangen van uw Rabobank. Op dat moment zal de Rabobank u toetsen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

De Rabobank vraagt deze BKR toetsing aan om te kijken hoe en of u bij het BKR een registratie heeft. Indien de Rabobank uiteindelijk aan u een lening verstrekt zal de Rabobank op haar beurt deze lening weer laten registreren bij het BKR.

Meer informatie over het BKR en haar activiteiten leest u in ons financieel woorden.