Bankgarantie

Uw bank staat garant voor uw lening of krediet met een bankgarantie.

De bankgarantie helpt een verkoper of aanbieder van een lening om meer zekerheid te genereren. Want met een bankgarantie staat uw bank borg voor uw schuld. Het lijkt erg op een verzekering.

Bankgaranties worden gebruikt bij het aangaan van een huurcontract of bij levering van een flink aantal goederen die pas later betaald dienen te worden. Ook bij een grote lening of hypotheek kan een bankgarantie uitkomst bieden. Let wel op dat niet iedere bank hier zomaar aan mee werkt en dat er kosten aan zijn verbonden.