AFM

Wat is de AFM? Wat doet de Autoriteit Financiële Markten?

De AFM is de afkorting voor de Autoriteit Financiële Markten welke belast is met het toezicht op alle financiele markten in Nederland. Ze letten hierbij vooral op "gedrag" en waarschuwen voor misleiding, instanties die de juiste licenties ontberen en meer van dit soort zaken.

De AFM zelf zegt hierover "Vertrouwen in de ordelijke en eerlijke werking van die markten is cruciaal".