Studenten geen inzicht in eigen schulden

Uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat maar weinig studenten weten hoeveel studieschuld zij hebben. De meerderheid heeft hier namelijk geen idee van en de instantie pleit voor betere voorlichting over leningen.

Er moet meer informatievoorziening komen over studentenleningen
Er moet meer informatievoorziening komen over studentenleningen

Het ISO heeft een onderzoek gedaan onder studenten met een studieschuld. Daaruit blijkt dat ruim 60% van de studenten de hoogte van de studieschuld niet kent. Daar komt bij dat veel studenten niet weten dat er rente wordt geheven over het door hen geleende bedrag. Dit bedrag kan namelijk aanzienlijk oplopen wanneer er wordt geleend tijdens de studie.

De instantie pleit daarom ook voor een betere voorlichting over leningen. ‘Dan is er echt iets mis met de informatievoorziening’, aldus Sebastiaan Hameleers, ISO-voorzitter. Hameleers vindt daarnaast dat de overheid DUO – IB-Groep moet verplichten de ‘Let op! Geld lenen kost geld’-banners te plaatsen. ‘Waarom stelt de overheid wel strenge eisen aan burgers bij het lenen voor het kopen van een nieuwe auto, maar kan een student van 17 of 18 jaar zonder enig probleem en duidelijke voorlichting duizenden euro’s lenen?’, stelt Hameleers.

DUO – IB-groep is een overheidsinstantie die studentenleningen verstrekt. Studenten kunnen hier vrij eenvoudig een lening afsluiten tegen een minimale rente. Toch blijkt uit het onderzoek dat veel studenten weinig weten over dit rentepercentage. Het ISO pleit daarom voor betere informatievoorzieningen omtrent leningen en wil dat de Tweede Kamer hier meer aandacht aan besteedt. De instantie spreekt daarom ook van een probleem omdat veel studenten geen inzicht hebben in hun eigen schulden.

Het onderzoek werd door het ISO verricht nadat uit een eerder rapport was gebleken dat het aantal studenten met een studieschuld flink stijgt. Daarnaast zou het bedrag dat studenten moeten terug betalen fors toenemen. Het aantal lenende studenten nam met 40.000 toe tussen 2003 en 2009. Ook het schuldbedrag nam toe van circa 8.000 tot 12.500 euro.

Gepubliceerd op 3 oktober 2011 om 9:14 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren