Starterslening niet van doorslaggevende rol

Er is geen ruimte om geld vrij te maken voor leningen aan starters op de woningmarkt. Deze woorden sprak Minister Donner (Binnenlandse Zaken) vandaag in antwoord op vragen van D66.

Minister Donner ziet geen ruimte om budget voor startersleningen vrij te maken
Minister Donner ziet geen ruimte om budget voor startersleningen vrij te maken

Volgens Minister Donner hebben de startersleningen geen doorslaggevende rol om hier extra geld voor vrij te maken. De Minister wil niet kijken naar specifieke maatregelen voor een specifiek doelgroep, maar naar een generiek beleid. Volgens D66 en de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) zouden starters juist wel de aanjagers zijn voor de stagnerende woningmarkt.

Minister Donner beargumenteerd zijn keuze met de woorden: "Ik ben zeer gevoelig voor het belang en de positie van starters op de woningmarkt. Tegelijk worden de drempels voor toetreding in deze periode vooral verlaagd door de lagere huizenprijzen en de groei van het aanbod. Ik zie geen ruimte om budget voor startersleningen vrij te maken. Mijn voorkeur gaat overigens niet uit naar een gefragmenteerde aanpak door het stapelen van specifieke maatregelen voor specifieke groepen, maar naar generiek beleid", aldus Donner.

Algemene maatregelen zouden de doorstroming op de woningmarkt als geheel weer op gang moeten helpen. Juist starters profiteren van generieke maatregelen, zoals de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, de tijdelijke verruiming van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de verschillende koopmogelijkheden van de corporatiewoningen. Met deze woorden veegde Minister Donner het voorstel van D66 en de NVM van tafel.

Toch opvallend omdat de NVM en vijf andere organisaties in een brief aan de kamer aangaven dat de keten van de woningmarkt juist begint bij de starters. Het zou volgens de stichting een sneeuwbaleffect veroorzaken waarbij de starterslening een enorme stimulans vormt voor de economie.

Gepubliceerd op 22 november 2011 om 10:37 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren