Nederlander wordt onbewust geweigerd bij leningaanvraag

De helft van de Nederlanders wordt onbewust geweigerd bij een leningaanvraag. Zij hebben zo’n slechte kredietscore of kredietwaardigheid, dat ze aan de poort al worden afgewezen.

Tips om de kredietwaardigheid te verbeteren
Tips om de kredietwaardigheid te verbeteren

Veel Nederlanders hebben onbewust nog leningen of kredieten openstaan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Geregeld staat er geen openstaand saldo meer op deze leningen, constateert Bart Weerkamp van kredietverstrekker Freo. Hierdoor kunnen ze soms geen lening afsluiten, terwijl ze wel aan de voorwaarden voldoen. Daarbij geeft Weerkamp een aantal tips om de kredietwaardigheid te verbeteren, zoals inzage vragen in uw BKR dossier en het opschonen van uw uitgavenpatroon.

Weerkamp geeft nog meer tips om de kredietwaardigheid te verbeteren:

•Vraag bij BKR in Tiel inzage in uw dossier om te zien wat erin staat en
neem waar nodig stappen. Bijvoorbeeld of regels waar een ‘A’
(‘achterstallig’) bij staat nog wel actueel zijn.

•Zeg creditcards op die u niet gebruikt, of die u heeft doorgeknipt
zonder het de kredietverstrekker te laten weten

•Vraag uw kredietverstrekker of u de aflossingsdatum kunt matchen met
de dag dat uw salaris wordt gestort. Dan weten ze zeker dat aflossingen
binnenkomen, en minimaliseert u de kans op storingen.

•Schoon uw uitgavenpatroon op. Zorg dat er niet met de regelmaat van de
klok onverantwoorde uitgaven op uw rekeningafschriften staan.

•Als u nu niet direct hoeft te lenen, maar wel uitstaande schulden
heeft, overweeg dan uw lening over te sluiten naar een voordeligere
aanbieder.

•Betaal uw rekeningen op tijd. Zo wordt er geen negatieve
betaalinformatie over u ontvangen.

•Zorg voor een kleine financiële buffer via spaargeld, dan hoeft u niet
te lenen voor relatief kleine uitgaven (bijvoorbeeld de reparatie aan uw
auto van €750,--).

•Als u meerdere leningen heeft, sluit ze over naar één aanbieder.
U krijgt vaak een lagere rente als u een hogere kredietlimiet hebt.

Deze tips kunnen u helpen wanneer u wordt geweigerd bij een leningaanvraag. Het is belangrijk regelmatig uw gegevens te checken en op juistheden te controleren. Het komt namelijk geregeld voor dat u wel aan de voorwaarden kunt voldoen, maar de leningaanvraag wordt geweigerd.

Gepubliceerd op 22 augustus 2011 om 12:15 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren