Minder aanbieders van flitskredieten actief

De AFM, ofwel de Autoriteit Financiële Markten, heeft de laatste maanden 21 kredietaanbieders van flitskredieten onderzocht. Dit onderzoek was nodig, omdat er tussen deze aanbieders een aantal waren die zich niet volledig aan de regels hielden.

Aantal aanbieders van flitskredieten krijgen boete van de AFM
Aantal aanbieders van flitskredieten krijgen boete van de AFM

Van de 21 aanbieders hebben er achttien een boete gekregen of heeft de AFM andere maatregelen getroffen. Zo zijn vijftien aanbieders zelfs gestopt met het aanbieden van flitskredieten aan consumenten. Dit betekent dat er op dit moment slechts een kleine groep aanbieders is die flitskredieten aanbiedt. Binnen deze groep vallen ook de aanbieders die flitskredieten aanbieden vanuit het buitenland. Deze aanbieders heeft de AFM nog niet onderzocht.

Wat is een flitskrediet?
Een flitskrediet is een kleine lening die je heel snel online kunt afsluiten en die je binnen drie maanden moet terugbetalen. Meestal gaat het bij een flitskrediet om een lening van minder dan €1000,-.

Over een lening moet je rente en kosten betalen, omdat je geld leent en de aanbieder een risico loopt. De wettelijk voorgeschreven kosten op jaarbasis mogen maximaal 15% zijn. Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat veel aanbieders van flitskredieten zich hier niet aanhielden. De kosten op jaarbasis vielen bij de meeste aanbieders veel hoger uit. In sommige gevallen tot wel honderden procenten. Dit was vooral het geval bij mensen die hun lening niet op tijd konden afbetalen. Aanbieders van flitskredieten brengen de verboden kosten vaak in rekening via allerlei omslachtige constructies.

Naar aanleiding van het onderzoek is er een daling geconstateerd in het aantal aanbieders van flitskredieten. In 2011 waren er 89.000 flitskredieten en in 2013 waren dit er 1480. Op dit moment zijn er nog een aantal aanbieders van flitskredieten actief, waarvan er een aantal vanuit het buitenland werken. De AFM houdt scherp toezicht op deze aanbieders. De AFM sluit het niet uit om weer nieuwe maatregelen te nemen als dit nodig is.

Gepubliceerd op 2 maart 2014 om 15:29 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren