Lening voor muizenschade goedgekeurd

Vanaf 1 mei is het voor boeren mogelijk om een lening af te sluiten die als doel heeft om opgelopen muizenschade te herstellen. Er is voor deze nieuwe financiering een bedrag vrijgemaakt door de Provinciale Staten van tien miljoen euro.

Boeren hebben mogelijkheid lening af te sluiten voor opgelopen muizenschade
Boeren hebben mogelijkheid lening af te sluiten voor opgelopen muizenschade

Niet iedere noodlijdende boer beschikt over de mogelijkheid om de lening zomaar aan te vragen. Voordat het krediet wordt toegekend dient altijd een bankverklaring van de huisbank voorgelegd te kunnen worden waaruit blijkt dat de boer verder geen financiële problemen heeft. Het moet bijgevolg aantoonbaar zijn dat de muizenschade een directe, grote impact heeft op de financiële gang van zaken binnen het bedrijf, maar dat er verder geen moeilijkheden zijn. Is dat wel het geval, dan kan de lening mogelijk geweigerd worden.

Lening voor periode van 15 jaar
Om boeren die te maken hebben met muizenschade een hart onder de riem te steken kent de provincie een langlopende lening toe voor een periode van 15 jaar. De eerste vijf jaar van deze lening zijn daarbij aflossingsvrij. Er dient uitsluitend rekening te worden gehouden met een intrest die is vastgesteld op 3,5 procent. Boeren kunnen in totaal maximaal 80 procent van het schadebedrag lenen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met diverse voorwaarden. De schade moet bijvoorbeeld een minimale omvang hebben van 31.250 euro. De maximale schadeomvang mag dan weer niet meer dan 150.000 euro bedragen. De leningen die door banken kunnen worden afgesloten lopen bijgevolg uiteen van 25.000 euro tot 120.000 euro.

Maximaal 400 boeren
Het beschikbare bedrag van 10 miljoen euro stelt de provincie in staat om een lening toe te kennen aan minimaal 83 en maximaal 400 boeren, afhankelijk van het benodigde bedrag. Op het eerste zicht klinkt dat misschien niet zoveel, maar volgens onderzoeken zou dit bedrag ruimschoots voldoende moeten zijn om de muizenschade bij het merendeel van de boeren terug te dringen.

Gepubliceerd op 12 mei 2015 om 8:49 uur door de redactie.

Reageren