Lager rentetarief bij externe accountantscontrole

Het is voor bedrijven goedkoper hun jaarrekening te laten controleren door externe accountants. Hierdoor kunnen zij bij de bank tegen lagere tarieven een lening afsluiten.

Bedrijven goedkoper uit met externe accountant
Bedrijven goedkoper uit met externe accountant

Uit onderzoek van Financial Tim Eerhart blijkt dat bedrijven er goed aan doen hun jaarrekening te laten controleren door een externe accountant. Bedrijven kunnen hierdoor bij banken tegen lagere tarieven leningen afsluiten. Eerharts onderzoek werd door Nyenrode Business Universiteit beloond met de Master Thesis Award Accountancy 2011.

Eerhart won met zijn scriptie ‘Leningconvenanten, verplichting of signaalfunctie’ de Master Thesis Award Accountancy 2011. 'De externe accountantscontrole geeft blijkbaar zoveel meer zekerheid dat banken minder risico’s hechten aan een lening en daarom een lager rentetarief rekenen’, aldus Tim op de website van Ernst & Young. Zijn scriptie verschaft inzicht in de functie van convenanten in leningovereenkomsten, enkele veelvoorkomende bepalingen in deze leningconvenanten en in de factoren die van invloed zijn op het aantal leningconvenanten en in welke mate het aantal leningconvenanten effect heeft op de rentevoet van langlopende leningen aan mkb-ondernemingen.

Volgens de jury is de toepasbaarheid van Eerharts scriptie erg groot, zowel voor het vakgebied accountancy als voor MKB Nederland. De tweede en derde prijs gingen naar de scripties ‘Op aandelen gebaseerde prestatiebeloning en winstmanagement in de bancaire sector; een vergelijking tussen prestatiebeloningen voor CFO’s en die voor CEO’s’ (Hosan Wong) en ‘Voorspelling vertrek bestuurders’ (Dominique Poot).

Gepubliceerd op 29 augustus 2011 om 16:12 uur door de redactie.

Reageren