Gedragscode consumptief krediet aangepast

De gedragscode voor consumptief zal per 1 januari 2012 van kracht zijn voor alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De code is aangepast om een betere aansluiting te hebben op de gedragscode hypothecaire financieringen.

De gedragscode moet vaststellen of consument kredietwaardig is
De gedragscode moet vaststellen of consument kredietwaardig is

De NVB heeft een wijziging doorgevoerd voor de gedragscode voor consumptief krediet. Deze gedragscode bevat normen die tot doel hebben te kunnen vaststellen of de consument wel kredietwaardig is. De gedragscode voor consumptief krediet is aangepast om een betere aansluiting te hebben met de gedragscode hypothecaire financiering. Het uiteindelijke uitgangspunt is: ‘wanneer een consument een hypothecair krediet heeft, zal de woonlast die hieruit voortvloeit worden gebruikt voor het berekenen van de leencapaciteit voor het consumptief krediet’, aldus de website van AssurantieMagazine.

De betrokken partijen: Autoriteit Financiële Markten (AFM), Ministerie van Financiën, Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), zijn dit overeengekomen. Naast deze aanpassing in de gedragscode voor consumptief krediet, zal bij de gedragscode hypothecaire financiering rekening worden gehouden met de lasten die voortvloeien uit consumptief krediet. De gedragscode is van toepassing op kredieten hoger dan 1.000 euro en lager dan 75.000 euro. De code moet tevens nageleefd worden door kredietbemiddelaars.

Gepubliceerd op 12 oktober 2011 om 8:59 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren