Belgen betalen lening steeds later af

Door de economische crisis hebben steeds meer inwoners van België moeite hun lening af te betalen zoals het hoort. In 2009 hadden meer dan 355.000 Belgen problemen met hun betalingsverplichtingen.

Steeds vaker betalingsachterstanden in België.
Steeds vaker betalingsachterstanden in België.

In 2009 hadden meer dan 355.000 Belgen problemen om de lasten van hun lening tijdig te betalen, een stijging van 3,6% ten opzichte van 2008. Het aantal daadwerkelijke betalingsachterstanden nam  zelfs toe met meer dan 8% tot bijna 125.000.

De kredietcentrale in België registreert ieder consumptief krediet of hypothecaire lening welke door consumenten aldaar worden afgesloten. Deze Belgische kredietcentrale is te vergelijken met het BKR (Bureau Krediet Registatie) in Tiel, Nederland.  Net als in Nederland, kan de database van de kredietcentrale gegevens bevatten over of iemand daadwerkelijk de capacateit heeft om de aangegane lening ook af te betalen.

Ook aanvragen voor collectieve schuldsanering worden hier geregistreerd, vaak de laatste uitkomst bij betalingsproblemen. Toch hebben bijna 16.000 Belgen een aanvraag gedaan voor een collectieve schuldenregeling, tientallen procenten meer dan in 2008. Het gaat dan ook om consumenten welke problemen hebben op bijvoorbeeld de rekening te voldoen van hun mobiele telefoon of energie.

Vorig jaar noteerde de kredietcentrale niet minder dan 15.904 nieuwe aanvragen voor een collectieve schuldenregeling. Dat is bijna een kwart meer dan in 2008. Opvallend is dat een derde daarvan geen achterstallige kredietovereenkomst heeft die bij de kredietcentrale geregistreerd is. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld problemen hebben om hun gsm-rekening of energiefactuur te betalen.

Gepubliceerd op 26 januari 2010 om 10:23 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren