Vertragingsvergoeding

De vertragingsvergoeding is een vergoeding voor de kredietverstrekker bij een vertraagde aflossing.

Zodra een lening afsluit en de maandelijkse termen niet meer conform het aangegane contract wordt afgelost is een kredietverstrekker vaak gemachtigd om een vertragingsvergoeding te eisen.

Vaak staat de hoogte van de vertragingsvergoeding vast, dit kan een percentage zijn of een vast bedrag. Deze vergoeding is dus door de vertraagde aflossing.

Naast het betalen van een vertragingsvergoeding kan de kredietverstrekker uw betalingsachterstand ook melden bij het BKR met een achterstand-codering (A-codering).