Studiefinanciering: deels gift, deels lening

Het nieuwe kabinet is gevormd en de eerste plannen lekken uit. Na alle ophef rond de studiefinanciering lijken de plannen er als volgt uit te gaan zien: De eerste drie jaar blijven een gift, voor de jaren die daarop volgen moet (indien nodig) een lening worden afgesloten.

Studiefinanciering: deels gift, deels lening
Studiefinanciering: deels gift, deels lening

Het minderheidskabinet van VVD en CDA gaat de studiefinanciering niet volledig vervangen door een lening. Wel gaat er bezuinigd worden op de basisbeurs voor studenten. Deze basisbeurs wordt ingekort met één jaar, waardoor studenten nog maar drie jaar recht hebben op een basisbeurs, en voor de jaren daarna op een andere manier aan geld moeten zien te komen .

De VVD wilde de studiefinanciering vervangen door  een zogenaamd sociaal leenstelsel terwijl het CDA zich sterk maakte voor het behoud van de studiefinanciering. Volgens staatssecretais van Bijsterveldt van onderwijs zou het afschaffen van de studiefinanciering en zeer negatieve invloed uitoefenen op het opleidingsniveau van de Nederlanders.

Van de week werd ook bekend dat de studiefinanciering de komende twee jaar niet gecorrigeerd zal worden voor inflatie.

Gepubliceerd op 30 september 2010 om 11:06 uur door de redactie.

Reageren